Loading...

Privacy policy

Mūsu privātuma politika

I.R. Solutions ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679, kura tika pieņemta 2016.gada 27.aprīlī un atbild par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Ko tas nozīmē?

  • Mēs neievācam informāciju par mājaslapas apmeklētājiem.
  • Klientu informācija netiek piešķirtā trešajai grupai bez klienta piekrišanas.